Contribuie la dezvoltarea destinațiilor de ecoturism prin cultivarea aptitudinilor de limbă engleză în rândul tinerilor. În această etapă, îmbunătățirea calității orelor de limba engleză în școli și a posibilităților de învățare a limbii engleze în bibliotecile publice (resurse și activități) va depinde mai puțin de British Council si mai mult de mobilizarea stakeholderilor locali.