Continuarea sprijinului pentru dezvoltarea ecoturismului prin catalizarea revitalizării spațiilor libere/activelor latente în unități antreprenoriale din destinațiile ecoturistice, permițând comunităților locale să utilizeze mai bine moștenirea locală și deschiderea discuțiilor privind politicile publice cu privire la revigorarea patrimoniului construit la nivel național.