Test la scară mică de adaptare a modelului internațional de educație civică Design for Change la copii din clasele a IV-a – a VI-a din sistemul de învățământ românesc.