Dezvoltarea capacității instituționale si organizaționale a unităților de management și îmbunătățirea comunicării și promovării în cele șapte destinații de ecoturism.