Cheltuieli logistice pentru o întâlnire de consultare cu fundațiile comunitare în timpul Adunării Generale anuale.