Pregătirea a peste 800 de profesori să dobândească cunoștințele, metodologiile și instrumentele necesare pentru a oferi orientare și consiliere în carieră elevilor din orașe mici și zonele rurale din opt județe ale Moldovei. 20.000 de elevi cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani au dobândit abilități și competențe pentru un management mai eficient al viitoarei lor cariere, precum și o integrare de succes pe piața muncii.