Programul va măsura impactul cooperativelor-pilot asupra comunităților și va monitoriza evoluția Planului Național de Dezvoltare Rurală, care poate contribui la dezvoltarea de noi cooperative.