Facilitarea formării asociațiilor/cooperativelor rurale de fermieri pentru a pilota modelul asociativ drept motor pentru dezvoltarea economică locală.