Reciprocitatea este unul dintre principiile de lucru ale RAF, astfel încât partenerii și beneficiarii de granturi contribuie cu resurse proprii (nu neapărat financiare) la proiecte. Evaluăm împreună capacitatea fiecărei organizații înainte de a determina în ce va consta contribuția acesteia. În același timp, acolo unde este cazul, susținem creșterea capacității de fundraising a organizațiilor partenere.