Studiul referitor la impactul programului Fizica Altfel asupra profesorilor de fizică și al elevilor este primul de acest gen desfășurat în România. Pe parcursul cercetării s-a măsurat progresul ambelor categorii între momentul în care au început să participe în program și momentul finalizării intervenției. Progresul grupului experimental a fost analizat prin compararea cu un grup de control, profesori, respectiv elevi, care nu au beneficiat anterior de programul Fizica Altfel.
 
Designul studiului a fost unul cvasi-experimental și a implicat o echipă de experți naționali (profesori, statisticieni) și doi cercetători academici internaționali de la Institutul Leibniz pentru Educație Științifică și Matematică din Kiel, Germania. Instrumentele de evaluare elaborate și implementate au fost: testul de cunoștințe pedagogice (PCK) pentru a evalua competența profesorilor de a aplica învățarea bazată pe investigație (IBL) la clasă, testul de evaluare a competențelor specifice de fizică ale elevilor și chestionare atitudinale standardizate pentru elevi și profesori, care au avut ca scop analiza motivației, interesului și a altor percepții asupra procesului de predare-învățare.
Conform studiului, programul Fizica Altfel a avut o influență importantă asupra cadrelor didactice care au urmat cursul și au participat la mecanismul de sprijin inițiat de CEAE, în sensul că aceștia au aplicat la clasă strategiile specifice învățării prin investigație, contribuind la îmbunătățirea rezultatelor elevilor. Potrivit documentului citat, utilizarea strategiilor de predare-învățare specifice învățării prin investigație, precum cele transmise în cadrul programul Fizica Altfel, contribuie la achiziția de către elevi a competențelor specifice din programa școlară într-o mai mare măsură decât strategiile didactice tradiționale. Totodată, utilizarea la clasă a învățării prin investigație a crescut interesul elevilor pentru fizică și a avut un impact pozitiv asupra activării cognitive a acestora.