Echipa NESsT a efectuat o evaluare detaliată a performanței financiare a întreprinderilor sociale și a oferit concluzii documentate privind mărimea și performanța acestora.

Primul raport despre performanța financiară a unui număr de 143 de întreprinderi sociale din România.

Cercetarea a oferit o imagine a pregătirii pentru investiții a întreprinderilor sociale și a evidențiat domeniile în care acestea au cea mai mare nevoie de asistență financiară și de afaceri.

În decembrie 2018, NESsT a organizat o masă rotundă cu actorii relevanți pentru a prezenta concluziile cercetării și recomandările pentru sector din aceasta perspectiva.

Acestea sunt cuprinse în primul raport despre performanța financiară a unui număr de 143 de întreprinderi sociale din România.

Echipa NESsT a efectuat o evaluare detaliată a performanței financiare a întreprinderilor sociale și a oferit concluzii documentate privind mărimea și performanța acestora.

Cercetarea a oferit o imagine a pregătirii pentru investiții a întreprinderilor sociale și a evidențiat domeniile în care acestea au cea mai mare nevoie de asistență financiară și de afaceri.

În decembrie 2018, NESsT a organizat o masă rotundă cu actorii relevanți pentru a prezenta concluziile cercetării și recomandările pentru sector din aceasta perspectiva.

Acestea sunt cuprinse în primul raport despre performanța financiară a unui număr de 143 de întreprinderi sociale din România.