În data de 17 aprilie 2013 la Casa RAF a fost prezentat cel de-al patrulea raport elaborat de Centrul Român de Politici Europene (CRPE): O creditare mai echitabilă a fermelor mici și mijlocii din România.

Posibile soluții pentru perioada de programare 2014-2020. Creditarea producătorilor mici și mijlocii în România are o importanță majoră în definirea perspectivelor de dezvoltare ale agriculturii românești pentru următorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene,  Statele membre având la dispoziție o serie de instrumente de sprijin pentru absorbția fondurilor structurale dedicate agriculturii.

Documentul tratează situația actuală privind accesul la finanțare a fermelor de semi-subzistență din România, trecând în revistă câteva instrumente financiare utilizate în țările Uniunii Europene și posibilele soluții aplicabile în România. În pregătirea acestui raport, RAF împreună cu Centrul Român de Politici Europene (CRPE) a organizat până în momentul de față întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului de Externe (Departamentul UE) și reprezentanți ai instituțiilor financiare nebancare, cu scopul identificării unor soluții privind creditarea echitabilă a fermelor mici și mijlocii. În urma discuțiilor a reieșit că una din soluțiile pentru extinderea accesului la finanțare a fermierilor mici este crearea de către stat a unui fond special pentru acordarea de microcredite. Acest fond ar putea fi accesat fie de instituțiile financiare nebancare, fie de bănci pentru a oferi credite fermierilor mici. De asemenea s-au discutat și următoarele posibile soluții care ar putea conduce la creșterea accesului la finanțare: (a) considerarea ca și ajutor de stat a comisionului pentru accesarea garanției oferite de Fondul pentru Garantarea Creditului Rural în cazul fermierilor mici și foarte mici, și (b) subventionarea dobânzii la creditele contractate de fermierii mici și foarte mici pentru finanțarea investițiilor sau producției.

În urma acestei întâlniri raportul a inclus și concluziile discuțiilor pentru a reflecta cat mai bine  realitatea si pentru a formula cât mai bine recomandările acestui raport, care va fi prezentat si factorilor de decizie.

Pentru a vizualiza raportul, click aici.

Acest raport apare în cadrul programului-pilot ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”, o inițiativă a Romanian – American Foundation, care, împreună cu organizații cu expertiză în dezvoltare economică rurală și facilitare comunitară, vizează crearea de structuri asociative agricole cu scop economic funcţionale și sustenabile în patru zone geografice diferite din România.