În contextul unei pieţe a muncii tot mai competitive şi exigente, cunoştinţele dobândite în şcoli nu mai sunt suficiente în absenţa abilităţilor practice obţinute prin metode aplicative de învăţare. În dorinţa de a îmbunătăţi calitatea educaţiei din România, Romanian-American Foundation susţine două noi programe de anvergură, dedicate dezvoltării acestor abilităţi şi competenţe.

“Investeşte în educaţie!” este o campanie naţională anuală de strângere de fonduri, iniţiată de către Junior Achievement România, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Programul are ca scop strângerea sumei de 1 milion de dolari din sectorul de afaceri pentru a putea răspunde nevoii profesorilor şi elevilor de a avea în şcoli programe axate pe economie, antreprenoriat, educație financiară şi pregătirea tinerilor pentru o carieră. Romanian-American Foundation va avea un rol esenţial în calitate de investitor principal al campaniei, contribuţia sa ridicându-se la un sfert de milion de dolari. Aşteptările sunt ca 100.000 de studenţi şi 1000 de profesori să beneficieze de metode practice de învăţare, fie în cadrul curriculumului la decizia școlii, fie în calitate de activităţi extracuriculare, concepute să dezvolte  abilităţi importante precum gândirea analitică, adaptabilitatea şi ingeniozitatea.

“Reforma curriculară în științe” este un program ambiţios implementat de către Societatea Academică din România în parteneriat cu Societatea Română de Fizică, ce contribuie la îmbunătățirea curriculumului în științe din învățământul pre-universitar în România. Romanian-American Foundation susţine realizarea unui Ghid Metodologic pentru fizică şi știinţe în şcoli, ce va fi ulterior oferit Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru a fi luat în considerare în cadrul reformei curriculare la nivel naţional. Ghidul va fi realizat pentru a îi ajuta pe experţi să creeze un curriculum ce va dezvolta cunoştinţe, abilităţi şi atitudini relevante atât pentru dezvoltarea personală a elevilor, cât şi pentru integrarea lor pe piaţa muncii. În plus, prin intermediul acestui program se intenţionează crearea unei reţele de profesori şi experţi în domeniu, care vor susține și demonstra importanţa îmbunătăţirii curriculumului știinţelor.

Romanian-American Foundation va continua să investească în programe de amploare, cu impact pe termen lung în educaţie, antreprenoriat şi dezvoltare comunitară şi va rămâne fidelă angajamentului de a contribui la o schimbare pozitivă în România.