Într-un moment în care oamenii şi organizaţiile din România sunt tot mai interesate de reforma în educaţie şi, în acelaşi timp, de mediul on-line, se ivește o oportunitate de a dezvolta noi abordări care conduc la o evoluție a acestora. De aceea, Romanian-American Foundation finanţează două noi programe în educaţie, axate tocmai pe aceste componente.

“Reforma curriculară în științe – Faza 2” este a doua parte a unui program care vizează îmbunătăţirea curriculum-ului în ştiinţe şi adaptarea metodelor de predare pentru a spori abilităţile elevilor în ştiinţele exacte şi a construi competenţele cerute de piaţa forţei de muncă. În prima fază a programului, implementat în parteneriat cu Societatea Academică din România, a fost produs un Ghid Metodologic pentru predarea fizicii pentru clasele VI-XII şi ştiinţei pentru clasele a III-V, în consultare cu cei mai buni profesori de fizică, membri ai Societăţii Române de Fizică. Această a doua fază, implementată în parteneriat cu Centrul Educatia 2000 +, se concentrează pe pilotarea, testarea şi măsurarea eficienţei Ghidul metodologic produs în prima parte a programului. Ghidul a fost extrem de apreciat de către Inspectorul General pentru ştiinţe de la Ministerul Educaţiei şi prezentat la întâlnirea naţională a Inspectoratelor Şcolare Judeţene ce a avut loc în septembrie 2011. Fiind propus pentru adoptare în curriculum-ul naţional, Ghidul va fi pilotat în conformitate cu metodologia Ministerului Educaţiei. În cazul în care Ministerul Educaţiei adoptă Ghidul, toți profesorii de fizică şi ştiinţe din România vor avea acces la această resursă.

Competiția Romanian-American Foundation “Inovație in educație” este un program dezvoltat în parteneriat cu TechSoup România, care îşi propune să creeze un cadru pentru inovare în educaţie prin valorificarea puterii tehnologiei şi a resurselor societăţii pentru învăţare şi dezvoltare, disponibile în afara sistemului de învăţământ. Acesta va oferi oportunităţi de interacţiune semnificativă între elevi, tineri profesionişti, experţi din învăţământ, ONG-uri, domeniul IT & C, antreprenori şi mass-media cu scopul de a genera idei creative pentru educaţie şi proiecte menite să implice participanţii atât online, cat si offline. Comunitatea largă va vota ideile propuse pentru a desemna finaliştii. Pornind de la aceste idei de proiecte, se vor construi mai multe site-uri, iar un grup de experţi va decide care sunt cele mai bune dintre ele. Competitia va duce la construirea a 10 site-uri complet funcţionale şi o comunitate de persoane angajate într-o conversaţie despre inovaţie în învăţământ axat pe autoînvăţare, învăţare socială şi experienţială şi metode pedagogice moderne.