Un program național pentru dezvoltare

Program manager: Asociația pentru Relații Comunitare (ARC)

Parteneri: Fundația pentru Parteneriat și Fundația PACT

RAF contribution: 150.000 $ (buget total: 1.036.850 $)

Durata: ianuarie 2010 – iunie 2012

Programul facilitează inițierea și dezvoltarea unor noi fundații comunitare și consolidarea celor existente, pentru a sprijini dezvoltarea pe termen lung a unui sector civic activ și dinamic.

Fundațiile comunitare sunt organizații finanțatoare locale care susțin dezvoltarea comunităților în care funcționează. Fundațiile dezvoltă filantropia, inițiativa și spiritul comunitar, oferind sprijin pentru domenii diverse cum ar fi educația, protecția mediului, cultura, dezvoltarea tinerilor, sănătate etc. Fundațiile activează într-un mod profesionist, construiesc încredere, bazându-și activitatea pe independență, nondiscriminare și transparență. Operează într-un mod profesionist, administrând o serie de fonduri cu scopuri, surse și reguli de cheltuire clar definite.

Obiective

1. Îmbunătățirea cunoștințelor despre fundațiile comunitare, extinderea și consolidarea reţelei susținătorilor programului național.

2. Promovarea conceptului de fundații comunitare și a programului pentru dezvoltarea acestora în 12-15 comunități.

3. Identificarea interesului local și a liderilor grupurilor de inițiativă din 8-12 comunități.

4. Susținerea grupurilor de inițiativă pentru a deveni fundații comunitare independente în 4-6 comunități.

5. Consolidarea celor două fundații comunitare existente în Cluj şi Odorheiu Secuiesc prin sprijin tehnic și financiar specific.

 

Rezultate așteptate

• 6-8 fundații comunitare înființate;

• 8-15% din populația României va avea acces la o fundație comunitară;

• Noile fundații comunitare vor organiza cel puțin un proces de acordare de finanțări pe plan local;

• Fundațiile comunitare vor activa sprijinul privat pe plan local (de la persoane și companii) pentru inițiative comunitare de dezvoltare;

• Fundațiile comunitare vor atrage pe plan local cel putin 400,000$ pentru finanțări, operare, fonduri de rezervă și fonduri permanente.

• Fundațiile comunitare vor avea consilii directoare active și motivate, care vor reflecta diversitatea nevoilor din comunitate și care vor fi implicate în dezvoltarea de resurse și acordarea de granturi;

• Fundațiile comunitare vor acorda finanțări de cel puțin 250,000$ în comunitățile în care activează.

 

Manager de program: Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) (www.arcromania.ro) este o organizație non-profit înființată în 2001. ARC are o strategie clară pentru dezvoltarea fundațiilor comunitare, bazată pe misiunea sa de a contribui la mobilizarea efectivă a resurselor private pentru cauze de interes public.  Principalii parteneri în implementarea programului sunt Fundația pentru Parteneriat (www.repf.ro) și Fundația PACT (www.fundatiapact.ro).

 

Programul este susținut financiar de Romanian-American Foundation și alți doi finanțatori: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (www.ceetrust.org) și Fundația Charles Stewart Mott (www.mott.org).

 

ACT-IV – Abilități de Carieră pentru Tineri – Investiție în Viitor!

 

Manager de program: Asociația Alternative Sociale

Parteneri: Inspectoratele școlare și Casele Corpului Didactic din  opt județe (Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați și Vrancea); AJOFM Iași

 

Buget RAF: 484.080 $ (din totalul de 557.842 $)

Durata: Decembrie 2010 – Noiembrie 2013

 

Obiective

1. 816 profesori și consilieri școlari vor participa la cursuri de formare și vor avea cunoștințele, metodele și instrumentele necesare pentru orientarea și consilierea în carieră a elevilor din orașe mici și zone rurale, din opt județe ale regiunii Moldova.

2. 20.000 de elevi cu vârsta între 13 și 15 ani vor fi consiliați în utilizarea oportunităților educaționale existente și în dezvoltarea abilităților care să le faciliteze controlul asupra propriei cariere

 

Rezultate așteptate

• 16 experți acreditați în formarea profesorilor și a consilierilor școlari în domeniul  orientării și consilierii în carieră, afiliați la Casele Corpului Didactic, vor instrui profesori și consilieri;

• 800 de profesori și consilieri școlari vor fi instruiți și certificați pentru a oferi orientare  și consiliere în carieră elevilor;

• Curriculumul de orientare și consiliere în carieră pentru formarea de formatori va fi aprobat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS);

• Ghidul profesorului și manualul elevului vor fi produse și distribuite în școli  pentru utilizarea la clasă precum și pentru studiul individual;

• 20.000 de elevi vor avea cunoștintele și capacitatea de a-și identifica și urmări obiectivele de carieră; aceștia vor fi într-o mai mare măsură capabili să ia decizii informate privind opțiunile educaționale pentru a se integra cu succes în piața muncii;

• Un raport cu privire la metodologia și bunele practici în domeniul orientării și consilierii în carieră dezvoltate în cadrul proiectului va fi înaintat către Ministerul Educației pentru o potențială distribuire și replicare la nivel național.

 

Manager de program: Asociația Alternative Sociale (AAS) (www.alternativesociale.ro) este o organizație non-guvernamentală înființată în 1997 cu misiunea de a crește siguranța publică și de a proteja drepturile omului. A implementat un număr considerabil de programe create pentru și cu tineri, adresând probleme sociale precum delincvența juvenilă, consumul de droguri, absenteismul școlar, traficul de ființe umane, separarea copiilor de părinții care lucreză în străinătate și exploatarea copiilor prin muncă. Orientarea și consilierea în carieră a fost abordată de-a lungul timpului prin diferite programe ale AAS, care au avut ca scop minimalizarea riscurilor asociate cu abandonul școlar în regiunea Moldova. AAS este acreditată de Ministerul Educației și Ministerul Muncii să organizeze formare de formatori  și să acorde certificate recunoscute și la nivel european.

 

IMPACT – model de educație extracurriculară non-formală în România

 

Manager de program: Fundația Noi Orizonturi

Parteneri: Centrul de Studii Democratice (Universitatea Babeș-Bolyai), inspectoratele școlare din noua județe (Mehedinți, Timiș, Iași, Neamț, Cluj, Brașov, Călărași, Hunedoara, Vrancea)

Buget RAF: 332.965 $ din totalul de 1.004.496 $

Durata: decembrie 2010 –  noiembrie 2012

 

Programul consolidează și promovează modelul inovator IMPACT de educație nonformală, constând în organizarea de cluburi pentru tineri în școli, care încurajează gândirea şi comportamentul antreprenorial și creează premisele pentru dezvoltarea comunitară și voluntariat în orașe mici și zone rurale.

 

Obiective

  1. 200 de profesori vor participa la cursuri de formare și vor avea capacitatea de a organiza activități de educație extracurriculară non-formală;
  2. 1,000 de elevi cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani din 65 de școli situate în orașe mici și zone rurale vor dobândi noi cunoștințe (antreprenoriat, leadership, cetățenie activă și angajabilitate) printr-o strategie de învățare de tipul „learn by doing”;
  3. Creșterea gradului de informare în rândul autorităților centrale și locale, școlilor și profesorilor cu privire la importanța educației non-formale.

 

Rezultate așteptate

• Un curriculum pentru formarea profesorilor având patru componente principale: antreprenoriat, leadership, cetățenie activă și angajabilitate;  • 200 de profesori voluntari care au participat la sesiuni de formare vor coordona cluburile IMPACT;

• 1.000 de elevi vor fi implicați în activități de educație extracurriculara nonformală în cluburile IMPACT și vor dezvolta cel puțin 245 de proiecte comunitare și de antreprenoriat;

• Un studiu asupra impactului activităților extracurriculare non-formale asupra elevilor, profesorilor și comunității; • Un ghid de bune practici distribuit către Ministerul Educației, inspectoratele școlare locale, școli și media;

• O platformă web de comunicare și resurse privind educația non-formala pentru profesori, elevi și publicul larg.

 

Managerul de program: Fundația Noi Orizonturi (FNO) (www.noi-orizonturi.ro), înființată în 2000, este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este să promoveze modele de educație non-formală, dezvoltând abilități de viață în rândul tinerilor și contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a societății. FNO este lider în domeniul educației experiențiale în România prin cele două programe: VIAȚA, o tabără de vară bazată pe educație prin aventură și IMPACT, cluburi pentru elevi bazate pe educație extracurriculară non-formală, program care a primit în 2006 diploma de excelență din partea Autorității Naționale pentru Tineret. În 2010, FNO sa situat pe locul 2 la categoria „Cel mai bun ONG în domeniul educației”, Gala Premiilor în Educație a Fundației Dinu Patriciu.

 

Liderii mileniului trei – curajul acţiunii civice

 

Manager de program: Fundaţia CODECS pentru Leadership

Parteneri: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  Buget RAF: 126.000 $ (din totalul de 132.300 $)

Durata: septembrie 2010 – iulie 2013

 

Obiective

1. Sprijinirea tinerilor din comunităţile urbane mici, care doresc să înveţe şi să-şi clădească un viitor prin propriile puteri, creativitate şi inteligenţă;

2. Generarea de modele de bune practici şi atitudini noi în sistemul şcolar.

 

Rezultate aşteptate

• 25 de profesori vor fi instruiţi pentru derularea programului de leadership în 25 de şcoli şi pentru promovarea şi diseminarea bunelor practici din cadrul programului;

• Aproximativ 1.200 de elevi cu vârstele între 15-19 ani vor urma un modul de training în leadership pentru a dobândi abilităţi noi precum dezvoltarea de proiecte, vorbitul în public, structurarea şi transmiterea unui mesaj sau a unei viziuni de impact precum şi construirea relaţiilor interpersonale;

• Elevii, organizaţi în echipe, vor pune în practică aceste abilităţi prin dezvoltarea unor proiecte la finalul sesiunilor de instruire, care vizează subiecte de interes pentru şcoală/comunitate;

 

Manager de program: Fundația CODECS pentru Leadership (www.codecs.ro) (www.lmt.ro) este o organizaţie românească non-profit, înfiinţată în 2001 de CODECS SA, creată la rândul său în 1993 cu sprijinul the Know How Fund al Marii Britanii şi al Fundaţiei Române pentru Democraţie. Misiunea Fundaţiei CODECS pentru Leadership este de a crea, dezvolta şi consolida cultura organizaţională de leadership din România, răspunzând nevoii de a avea noi generaţii de lideri. Aceşti noi lideri vor fi capabili să pună în practică mecanisme eficiente de management al schimbării, prin cunoaştere, influenţă şi conexiuni.

 

INVESTIȚIE ÎN ÎNTREPRINDERI SOCIALE

Manager de program: Întreprinderea Socială Motivation România (IS Motivation)

Contribuția RAF: 30.000$ (din totalul de 56.000$)

Durata: Ianuarie 2011- Ianuarie 2014

 

Obiective

1. Să crească vânzările Întreprinderii Sociale Motivation prin finanțarea capitalului de lucru;

2. Să creeze un Fond permanent cu destinație specială pentru achiziția de fotolii rulante, pentru a putea  răspunde rapid nevoilor individuale de deplasare ale utilizatorilor din România;

3. Să îmbunătățească sistemul de administrare a inventarului prin achiziționarea unui program de gestiune

 

Rezultate așteptate și impact

Impact economic:

• Întreprinderea socială va genera suficient venit în trei ani pentru a acoperi grantul primit și pentru a continua activitatea Fondului de Rulment. Impact social:

• IS Motivation își va susține mai bine grupul țintă de beneficiari, utilizatorii de fotolii rulante, care vor avea acces într-un timp scurt la scaune personalizate și vor primi instruirea necesară pentru a putea fi cât mai independenți. Întreprinderea socială creează locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități (se produc scaune cu rotile, se fac echipe de distribuție etc.).

Îndeplinirea misiunii:

• Activitățile de auto-finanțare permit Fundației Motivation prestarea unor servicii sociale de bună calitate și de lungă durată în folosul copiilor cu dizabilități dezinstituționalizați.

 

Manager de program: Fundația Motivation Romania (www.motivation.ro) este o organizație neguvernamentală creată în 1995 pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Misiunea fundației este de a dezvolta programe sustenabile, capabile să contribuie la creșterea calității vieții în rândul persoanelor cu dizabilități, indiferent de vârstă. În acest scop, Motivation oferă servicii sociale unice, furnizând utilizatorilor de fotolii rulante echipament personalizat și stagii de instruire pentru o viață independentă, precum și servicii de integrare în muncă pentru persoanele cu dizabilități. Motivation a dezvoltat și o întreprindere socială, care oferă soluții de mobilitate persoanelor cu dizabilități (fotolii rulante și adaptoare pentru mașini), și care crește sustenabilitatea activităților nonprofit desfășurate. Întreprinderea Socială Motivation este o operațiune de success, care încă din 2001 își îndeplinește misiunea prin strategii antreprenoriale și generare de venituri.

 

Oportunităţi economice şi locuri de muncă  în comunităţile marginalizate prin întreprinderi sociale

 

Acest program sprijină dezvoltarea de întreprinderi sociale ce creează oportunităţi economice şi locuri de muncă pentru comunităţile marginalizate precum şi promovarea întreprinderilor sociale ca model de dezvoltare sustenabilă a ONG-urilor din România.

 

Manager program: NESsT

Contribuţia RAF: 420.000$

Contribuţia NESsT: 425.421$

Perioadă: martie 2011- februarie 2014

 

Obiective

1. Asistarea tehnică şi financiară a întreprinderilor sociale – pentru a spori capacitatea întreprinderilor sociale de a evalua, planifica, lansa şi coordona activităţile menite să crească sustenabilitatea financiară a ONG-urilor şi impactul misiunii.

2. Consolidarea practicilor şi politicilor  privind întreprinderile  sociale – pentru a face cunoscută importanța întreprinderilor sociale în rândul ONG-urilor, donatorilor, politicienilor, mass-mediei, universităţilor şi, în special, liderilor companiilor, precum și pentru pentru a spori vizibilitatea NESsT şi RAF ca lideri în sectorul întreprinderilor sociale din România

 

Rezultate aşteptate

• 14 întreprinderi sociale vor fi capabile să creeze oportunităţi economice şi locuri de muncă în comunităţi marginalizate, beneficiind de asistenţă tehnică şi financiară în valoare de 7.000 până la 11.500$ sub formă de grant sau împrumut anual; 8 dintre acestea vor fi sprijinite de RAF.

• 14 ONG-uri își vor crește capacitatea instituţională de a răspunde eficient la probleme sociale critice și, implicit, impactul în comunităţile locale.

• 29 ONG-uri şi 58 de profesionişti vor fi instruiţi cu privire la conceptul de întreprindere socială; în cel puţin 15 dintre aceste ONG-uri vor exista cunoștințele necesare pentru pregătirea şi planificarea lansării întreprinderilor sociale (studii de fezabilitate şi planuri de afaceri).

• Întreprinderile sociale vor fi promovate ca model de dezvoltare sustenabilă a ONG-urilor din România.

• 25 de lideri de companii vor fi implicaţi în mod activ în furnizarea de sprijin probono întreprinderilor sociale şi în promovarea unor noi forme de filantropie corporativă.

• NESsT şi RAF vor avea o vizibilitate crescută în domeniul dezvoltării întreprinderilor sociale în România.

 

Manager program: NESsT (www.nesst.org) este o organizaţie non-profit internaţională ce dezvoltă întreprinderi sociale sustenabile, rezolvând astfel probleme sociale critice. Cu un număr de 50 de angajaţi în 10 ţări din America Latină şi Europa Centrală şi de Est (Argentina, Brazilia, Chile, Ecuador, Peru, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia), NESsT lucrează ca un catalizator al întreprinderilor sociale prin furnizarea de asistenţă financiară şi tehnică organizaţiilor neguvernamentale interesate. NESsT îşi atinge misiunea prin îmbinarea instrumentelor şi strategiilor de afaceri cu misiunea şi valorile antreprenoriatului nonprofit.

 

Green Entrepreneurship – Întreprinderi Sociale pentru Dezvoltare Durabilă

 

Manager de program: Fundația pentru Parteneriat (REPF)

Partener: Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED);

Contribuția RAF: 489.411$  (buget total: $547.221)

Durata: 34 luni (Ianuarie 2011 – Octombrie 2013)

 

Programul pilotează și promovează un model de inițiere și dezvoltare a întreprinderilor sociale pornind de la resursele naturale și culturale existente în comunități mici, care încă păstrează un stil tradițional de viață și dețin un potențial economic mare. Inițierea de activități generatoare de venituri poate aduce valoare socio-economică patrimoniului local și poate deveni un mijloc durabil de conservare și dezvoltare durabilă.

 

Obiective

• Încurajarea unei mai bune utilizări a patrimoniului natural și cultural al României din punct de vedere economic;

• Diversificarea bazei de finanțare a ONG-urilor de mediu și sprijinirea lor în vederea îmbunătățirii capacității de auto-susținere financiară;

• Dezvoltarea întreprinderilor sociale și recunoașterea practicilor economice durabile;

• Îmbunătățirea capacității ONG-urilor de a dezvolta întreprinderi sociale și a comunităților de a valorifica resursele locale;

• Inițierea și finanțarea a cel puțin 5-6 întreprinderi sociale în domeniul protecției mediului.

 

Rezultate așteptate

• Cel puțin 5 noi întreprinderi sociale funcționale în domeniul mediului și 5 ONG-uri de mediu și dezvoltare locală cu o mai bună capacitate de autofinanțare;

• 10-12 persoane instruite în domeniul planificării și managementului afacerilor;

• 25-30 noi locuri de muncă în cadrul și prin intermediul noilor întreprinderi sociale înființate;

• Cel puțin 60-100 producători locali și furnizori de servicii uniți prin rețelele de aprovizionare și distribuție ale noilor întreprinderi sociale înființate.

 

Managerul de program: Fundația pentru Parteneriat (www.repf.ro) a fost înființată în 1998 ca fundație independentă și face parte din rețeaua europeană care sprijină proiecte de îmbunătățire a mediului și dezvoltare a comunităţilor în cinci țări din Europa Centrală și de Est. Fundaţia dezvoltă și implementează o gamă largă de programe şi instrumente, care includ finanţări, asistenţă tehnică şi programe operaţionale specifice pentru diverse grupuri țintă: ONG-uri, comunități și autorități locale, mediul de afaceri, mass-media etc.

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (www.ceedromania.org) face parte dintr-o rețea internațională de centre operaţionale în sud-estul Europei. Misiunea fundației este de a întări spiritul antreprenorial şi de a facilita oamenilor de afaceri şi managerilor IMM-urilor româneşti accesul la know-how şi la contacte de afaceri

 

EDUCAŢIA MATEMATICĂ ALTFEL

 

Programul și-a propus să contribuie la reformarea educaţiei matematice în şcoli cu scopul de a îmbunătăţi competenţele matematice ale elevilor şi de a dezvolta abilităţile necesare pe piaţa muncii.

 

Managerul Programului: Societatea de Științe Matematice din România (SSMR).

Partneri: Universitatea Ovidius din Constanța – Facultatea de Matematică și Informatică;  Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică; INTUITEXT;  Fundația Dinu Patriciu.

Contribuția RAF: 506.729$ (buget total: 872.729$)

Durata: martie 2011- februarie 2014

 

Obiective

1. Să ofere profesorilor de matematică noi informații și metode de predare moderne prin revista Gazeta Matematică (conținut și design noi) și să organizeze activități de formare pentru profesori;

2.  Să eficientizeze distribuția revistei la nivel național (plan de business).

3. Să crească interesul elevilor pentru matematică prin metode de predare actuale și mai atractive și să le dezvolte abilități cerute în piața muncii. 4. Să îmbunătățească capacitatea SSMR de a-și asigura sustenabilitatea pe termen lung și eficiența organizațională.

 

Rezultate așteptate

• Gazeta Matematică va contribui la dezvoltarea abilităților elevilor  de rezolvare de probleme și de gândire logică, precum și la sprijinirea profesorilor în vederea utilizării unor metode noi de predare;

• 120 de profesori vor fi formați pentru a lucra la clasă cu elevii și pentru a desfășura activități extracurriculare cu cei dotați pentru matematică; profesorii vor fi, de asemenea, capabili  să creeze noi tipuri de probleme care să lege matematica de viața reală;

• Aproximativ 5,000 de profesori care utilizează Gazeta Matematică vor fi capabili să schimbe modul în care predau la clasă sau în cadrul activităților extracurriculare;

• 10,000 de elevi implicați într-un concurs de matematică își vor îmbunătăți competențele privind matematica și vor dobândi abilități necesare pe piața muncii;

• Aproximativ 180 de elevi dotați pentru matematică vor primi în mod continuu sprijin de specialitate pentru a obține rezultate foarte bune (tabere de vară/tutoring, competiții de matematică, etc.)

• Un plan de business pentru Gazeta Matematica va fi elaborat, implementat și actualizat în fiecare an, cu sprijinul tehnic al RAF;

• Un plan strategic al SSMR, pentru o perioadă de trei până la cinci ani, va fi aprobat de consiliul de conducere.

 

Managerul Programului: Societatea de Științe Matematice din România (rms.unibuc.ro) a fost fondată în 1910 și are ca scop să contribuie la îmbunătățirea educației matematice, a formării și cercetării. SSMR editează și distribuie la nivel național și internațional un număr mare de publicații (de informare și formare, inclusiv Gazeta Matematică). SSMR se bucură de suport și recunoaștere din partea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și este acreditată ca furnizor de formare de specialitate, ceea ce îi permite să elibereze certificate pentru profesori.

 

YES – Tineri Antreprenori pentru Sustenabilitate

Manager de program: Junior Achievement România (JA România)

Parteneri: Ministerul Educație

Contribuția RAF: $325,500 (total project budget: $345,800)

Durata: octombrie 2009 – iulie 2012

 

Obiective

1. Stimularea spiritului antreprenorial al elevilor prin cursuri de afaceri și antreprenoriat, oferite în școli din comunități mici/puțin dezvoltate, în care nu există astfel de curriculum și profesori formați în acest scop;

2. Formarea profesorilor în vederea implementării de programe de educație antreprenorială în școli;

3. Facilitarea schimbului de experiență și bune practici prin crearea și coordonarea unor rețele de comunicare atât pentru profesori, cât și pentru elevi.

 

Rezultate așteptate

• Manuale pentru profesori și elevi traduse și adaptate contextului național, distribuite în școli;

• 105 profesori vor utiliza noi metode de predare (de tipul learn by doing) și vor oferi elevilor consultanță în afaceri;

• 5.880 de elevi din peste 100 de școli vor avea cunoștințe de afaceri și antreprenoriat, își vor dezvolta abilități personale ca lucrul în echipă, comunicare, luare de decizii, managementul timpului, gândire creativă și vor înțelege importanța eticii în afaceri

 

Manager de program: Junior Achievement România (www.jaromania.org) este o organizație non-profit și neguvernamentală, care dezvoltă programe pentru tineri sub sloganul „Investește în educație!”. JA România face parte din Junior Achievement Worldwide, fondată în SUA în 1919, și din Junior Achievement – Young Enterprise, Europe, o rețea cu peste 40 de ani de experiență în educație.  Toate programele JA România au fost traduse, adaptate și implementate potrivit unui acord semnat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. JAR oferă gratuit cursuri de formare, materiale și suport tehnic școlilor interesate