Organizaţiile neguvernamentale din competiţia NESsT  România  devin sustenabile aducând şi beneficii publice

TIMIŞOARA, ROMÂNIA – După doi ani în portofoliul NESsT România, trei organizaţii neguvernamentale pot deja să-şi prezinte rezultatele obţinute ca urmare a sprijinului financiar şi tehnic primit pe termen lung de la NESsT România şi care a fost posibil datorită contribuţiei generoase din partea Romanian-American Foundation (RAF).

Ca urmare a angajamentului său de a încuraja iniţiativele antreprenoriale, RAF susţine eforturile organizaţiei NESsT în dezvoltarea şi implementarea  întreprinderilor sociale în România. Fiecare întreprindere socială înfiinţată abordează o problemă socială critică, de obicei asociată cu misiunea organizaţiei; resursele financiare astfel generate sunt reinvestite în derularea de programe, contribuind astfel la creşterea independenţei financiare a organizaţiei şi la maximizarea impactului pe termen lung.

Datorită sprijinului RAF, NESsT a oferit trei granturi a câte 8,000 de dolari SUA Fundaţiei Cartea Călătoare din Focşani, Fundaţiei Noi Orizonturi din Lupeni şi organizaţiei ACSIS din Bucureşti. Sub îndrumarea şi cu sprijinul tehnic din partea NESsT  aceste organizaţii au învăţat să parcurgă sistematic drumul de la o idee de afaceri până la punerea ei în practică, urmând un proces riguros de dezvoltare şi organizare a întreprinderii sociale.

Fundaţia Cartea Călătoare a îmbunătăţit accesul la educaţie şi la cultură pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere, atât copii cât şi adulţi, printr-o întreprindere socială care produce şi comercializează cărţi audio în format DAISY (Digital Accessible Information Systems). Astăzi, 25 biblioteci publice din ţară au un stand DAISY unde se găsesc peste 50 de titluri de cărţi,  iar copiii din grădiniţe şi din şcoli beneficiază de cărţi şi manuale audio. În curând va fi produsă şi o culegere de legi în format audio pe baza parteneriatului stabilit cu autorităţile publice locale care va facilita accesul la informaţie pentru aproximativ 90.000 de persoane cu dizabilităţi de vedere din România.

Fundaţia Noi Orizonturi a adoptat o abordare antreprenorială prin dezvoltarea unei întreprinderi sociale care a reuşit să aducă un mic profit după primul an de la deschidere.  Cabana pe care o deţine fundaţia în Straja oferă servicii turistice pe tot parcursul anului, inclusiv cazare şi acces la pârtia de schi din apropiere, iar în timpul verii drumeţii pentru familii. Veniturile generate permit Fundaţiei Noi Orizonturi să ofere tabere gratuite pentru copii din familii în dificultate. Fundaţia a luat iniţiativa să transfere cunoştinţele antreprenoriale acumulate prin programele de formare şi consultanţă oferite de NESsT copiilor şi tinerilor care frecventează 15 cluburi de tineret. Rezultatele au fost spectaculoase atât la nivel individual cât şi al comunităţii, competenţele formate ajutând copiii să devină actori activi ai comunităţii. Ei au găsit soluţii pentru rezolvarea problemelor identificate la nivelul şcolii şi al comunităţii urmând să participe la o competiţie de idei pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale.

ACSIS asistă mame aflate în situaţii de risc, ajutându-le să devină independente financiar, prin organizarea de cursuri de pregătire profesională şi angajarea lor în atelierul de jucării textile. NESsT oferă sprijinul necesar pentru ca ACSIS să-şi extindă întreprinderea socială şi să acceseze o nouă piaţă cu un potenţial ridicat: marile companii cu programe de responsabilitate socială şi care sunt orientate către achiziţionarea unor produse responsabile din punct de vedere social. Până în prezent, 44 de mame singure au fost instruite şi lucrează în atelier, iar două sunt angajate permanent. Întreprinderea produce în jur de 300 de jucării pe lună.

Cele trei organizaţii vor continua să beneficieze de sprijinul tehnic al NESsT până când acestea vor deveni sustenabile iar sprijinul extern nu va mai fi necesar. În mod obişnuit, aceasta se întâmplă după 3 – 5 ani de colaborare.

„Ce îţi trebuie pentru a fi antreprenor?  Probabil că o combinaţie de curaj şi creativitate pe de-o parte, şi disciplină şi pragmatism pe de altă parte. Şi, bineînteles, IDEEA. Când toate aceste ingrediente  există şi sunt dublate de determinarea unei organizaţii neguvernamentale de a porni o afacere,  inţiativele  începute pe hârtie devin sustenabile în cadrul unor programe precum cel rezultat din parteneriatul RAF şi NESsT care asigură şi sprijinul tehnic şi financiar de care este nevoie.” a afirmat Roxana Vitan, Director Executiv al Romanian-American Foundation.

”Aceste organizaţii au beneficiat de abordarea noastră unică care aplică misiunii şi viziunii sectorului ONG cele mai bune practici din mediul de afaceri şi din cel al investiţiilor. De asemenea, suntem recunoscători că RAF a venit în sprijinul acestei iniţiative, facilitând menţinerea angajamentului NESsT pe termen lung – prin unirea eforturilor în domenii precum educaţie, implicare în comunitate şi antreprenoriat.” spune Roxana Damaschin-Ţecu, manager pentru dezvoltarea întreprinderii, NESsT România.

”Parteneriatul cu NESsT a dat o direcţie clară eforturilor noastre de a dezvolta atelierul de jucării textile. NESsT ne-a învăţat cum să creştem, cum să promovăm atelierul şi cum să analizăm datele din diferite unghiuri. NESsT ne este partener în fiecare etapă a evoluţiei noastre, evoluţie planificată cu grijă prin instrumente specifice ce ne-au fost prezentate în timpul şedinţelor şi a seminariilor. Combinarea mentalităţii specifice mediului de afaceri cu obiectivele unei întreprinderii sociale care funcţionează într-un mediu de afaceri competitiv reprezintă o caracteristică necesară  pentru o organizaţie care doreşte să-şi reducă dependenţa faţă de donatori şi să-şi asigure independenţa financiară şi sustenabilitatea organizaţiei pe termen lung.” spune Roxana David, ACSIS.