Consiliul de Administraţie a aprobat şi Fundaţia a lansat primele sale programe.

Program de Educaţie Antreprenorială adresat şcolilor din mediul rural şi din comunităţi sub 50.000 de locuitori

Fundaţia a semnat un contract de finanţare nerambursabilă în valoare de 255.000 dolari SUA pe durată de trei ani cu Junior Achievement România pentru a sprijini derularea programului „Compania” care are ca scop dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor antreprenoriale ale tinerilor.  Peste 5.000 de elevi din 105 şcoli vor profita de oportunităţile locale şi vor crea în echipe mici afaceri cu potenţial de dezvoltare.
Implementat de 12 ani în şcolile din România, programul internaţional „Compania”  îi ajută pe tineri să afle ce presupune introducerea pe piaţă a unui produs sau serviciu viabil, înfiinţarea, funcţionarea şi succesul unei afaceri prin administrarea unei mini-companii pilot. Toate etapele esenţiale ale funcţionării unei firme reale, de la cercetarea de piaţă, atragerea de capital prin vânzare de acţiuni până la efectuarea înregistrărilor contabile ale companiei, devin familiare tinerilor care îşi dezvoltă abilităţi de conducere, de comunicare în echipă, capacitatea de a lucra în condiţii de risc şi economice reale.

Programul-pilot „Investim în Întreprinderi Sociale”

Romanian-American Foundation a început un program-pilot de finanţare a dezvoltării întreprinderilor sociale în România prin intermediul organizaţiei NESsT.
Prin dezvoltarea unei întreprinderi sociale, organizaţiile societăţii civile îşi pot îndeplini atât misiunea cât şi scopul de a ajunge să se susţină singure pe termen lung, prin generarea propriilor resurse care să completeze resursele venite din partea donatorilor publici şi privaţi.  NESsT oferă suport tehnic şi financiar pe termen lung (4-6 ani) organizaţiilor societăţii civile ajutându-le să-şi planifice, să-şi lanseze şi să-şi dezvolte întreprinderi sociale.
Un  număr de cinci întreprinderi sociale  se vor dezvolta în cadrul programului-pilot de un an al Romanian-American Foundation; bugetul programului este de 80.000 dolari SUA.

„Fundaţii Comunitare: un program de dezvoltare cu acoperire naţională”

Fundaţiile comunitare sunt organizaţii care atrag fonduri din donaţii de la persoanele fizice şi companiile dintr-o anumită arie geografică şi care distribuie fondurile atrase către cauze caritabile din aceeaşi regiune contribuind astfel la dezvoltarea zonei, a filantropiei locale şi a voluntariatului. Ele stimulează cooperarea dintre autorităţile locale, organizaţii neguvernamentale şi sectorul de afaceri.
Romanian-American Foundation s-a alăturat acestui program cu o finanţare de 150.000 dolari SUA pe o perioadă de trei ani. Programul este implementat de un consorţiu format din Asociaţia pentru Relaţii Comunitare, Fundaţia PACT şi Fundaţia pentru Parteneriat şi beneficiază şi de susţinerea financiară a altor doi finanţatori, Fundaţia Charles Stewart Mott (500.000 dolari SUA) şi Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (500.000 dolari SUA).