Scopul programului este înființarea unei unități de cercetare și expertiză în cadrul CSD (centru afiliat Universității Babeș-Bolyai din Cluj) care să contribuie la profesionalizarea sectorului ONG și filantropic.

 

 

CONTEXT

 

Sectorul non-profit este caracterizat de informații fragmentate, nestructurate și greu de utilizat în înțelegerea nevoilor de dezvoltare a filantropiei și a societății civile și pentru a promova politici sau programare bazate pe dovezi. De asemenea, creșterea sectorului nu a fost însoțită de o dezvoltare similară a serviciilor de formare pentru ONG-uri sau a unei mase adecvate de specialiști în domeniu. Mediul universitar poate contribui la dezvoltarea sectorului, direct prin servicii de cercetare și consolidare a capacităților, și indirect prin ajustarea programelor universitare pentru a acoperi problemele sectorului non-profit și a deveni un nucleu pentru viitorii experți.

 

 

STRATEGIE

 

Programul își propune să exploreze modul în care un centru de cercetare afiliat Universității Babeș-Bolyai din Cluj poate dezvolta o nouă linie de acțiune axată pe dezvoltarea societății civile și a filantropiei oferind servicii de cercetare și suport (formare și consultanță).

 

 

REZULTATE AȘTEPTATE

 

Rezultate pe termen lung pentru centru:

  • Îmbunătățirea politicii bazate pe dovezi privind societatea civilă și filantropia
  • Creșterea gradului de conștientizare a donatorilor și a organizațiilor de sprijin cu privire la nevoile ONG-urilor, permițând o programare mai bună, în special pentru consolidarea capacității
  • Îmbunătățirea capacității ONG-urilor de a concepe și furniza programe
  • Un bazin mai mare de expertiză, capabil să ofere servicii specializate pentru sector, în special în domenii care lipsesc acum: evaluarea și analiza impactului.

 

Rezultate imediate:

  • Îmbunătățirea capacității CSD de a dezvolta o nouă linie de acțiune (servicii de cercetare și sprijin, cum ar fi formarea și consultanța) axată pe societatea civilă și filantropie.