Programul are ca scop consolidarea capacității sectorului ONG de a se conforma legislației privind protecția datelor personale (GDPR) și combaterea spălării banilor (CSB).

 

CONTEXT

Transpunerea directivei UE privind combaterea spălării banilor și intrarea în vigoare a GDPR în mai 2018 au condus la o serie de obligații pe care sectorul nonprofit nu are nici expertiza, nici resursele necesare pentru a le înțelege și respecta.

STRATEGIE

Pentru a întări capacitatea ONG-urilor românești de a se conforma reglementărilor GDPR și CSB, EFOR a primit un grant inițial de explorare. Această primă etapă a urmărit să analizeze legislația existentă în România, precum și directivele UE privind GDPR și CSB, pentru a determina modul în care acestea ar avea impact asupra sectorului ONG. Principalele concluzii au fost că ONG-urile au cunoștințe limitate în domeniu, o slabă înțelegere și capacitate de a respecta reglementările și obligațiile privind GDPR și CSB. La rândul lor, autoritățile publice responsabile cu aplicarea GDPR și CSB cunosc puține particularități despre sectorul ONG. În acest context, EFOR a inițiat o discuție între ONG-uri și autoritățile responsabile cu aplicarea legii în aceste domenii.

Pentru a atinge obiectivele programului, în etapa următoare EFOR se va axa pe:

 
  1. Organizarea unor sesiuni de instruire pentru ONG-uri din întreaga țară, cu implicarea autorităților centrale responsabile cu aplicarea CSB și GDPR.
  2. Elaborarea de ghiduri adaptate pentru sectorul ONG, cu sprijinul autorităților naționale responsabile cu aplicarea GDPR și CSB.
  3. Participarea la dezbateri și evenimente la nivel european pe tema standardelorGDPR și CSB .
 

REZULTATE AȘTEPTATE

  • Sectorul ONG din România are capacitate crescută de a se conforma legislației privind GDPR și CSB.
  • O colaborare mai bună între sectorul ONG și autoritățile centrale responsabile cu aplicarea GDPR și CSB.