Prin acest program, RAF sprijină trei fundații comunitare – Iași, Timișoara și Vâlcea – să testeze diverse modalități prin care să susțină apariția unor modele de filantropie comunitară în zone în care filantropia și implicarea civică sunt încă nedezvoltate. Cele trei fundații vor pilota diverse mecanisme filantropice de la bază și vor împuternici grupurile locale să dezvolte responsabilitatea locală pentru inițiativele comunitare. Asociația pentru Practica Transformării va oferi îndrumări continue, va facilita o comunitate de practică și schimb de cunoștințe și va documenta procesul, pentru a informa eforturile viitoare de natură similară.

 

 

CONTEXT

 

În ciuda dezvoltării generale a societății civile și a filantropiei în România, disparitatea între regiuni este încă mare. Studii recente despre filantropie în România arată că partea centrală a României înregistrează cele mai mari rate de sprijin filantropic din partea companiilor și persoanelor fizice, în timp ce cele mai scăzute niveluri de comportament filantropic în rândul cetățenilor se află în regiunile de Sud și Vest.

 

Fundațiile comunitare s-au dovedit de succes în activarea potențialului civic al comunităților, chiar și atunci când sunt latente sau exprimate foarte îngust. Ei au o vastă experiență în lucrul cu comunitățile locale, prin organizarea de evenimente filantropice (de exemplu, evenimente sportive de strângere de fonduri sau cercuri de donatori), strângere de fonduri de la donatori locali (crowdfunding sau sponsorizare), dezvoltarea de fonduri pentru acordarea de granturi (de exemplu, programul Științescu), împărtășindu-și experiența și împuternicirea liderilor comunității sau oferind sprijin grupurilor și organizațiilor locale.

 

Experiențele fundațiilor comunitare confirmă faptul că contextele favorabile pot stimula filantropia și angajamentul civic de durată.

 

 

STRATEGIE

 

Programul actual continuă strategia RAF de a valorifica potențialul comunităților cu ajutorul fundațiilor comunitare.

 

Acest nou program este o intervenție pilot de trei ani a trei fundații comunitare cu experiență (Iași, Vâlcea și Timișoara) care vor lucra în opt județe învecinate din regiunile lor de reședință.

 

 

Programul își propune să ajute comunitățile din județele vecine ale celor trei fundații comunitare partenere să avanseze, în ceea ce privește dezvoltarea filantropiei și angajamentului civic, pe cel puțin una dintre următoarele direcții:

 • implicare civică (tradus în inițiative dezvoltate de comunități pentru a rezolva problemele locale)
 • filantropia (tradusă în resurse mobilizate de comunităţi)
 • proprietate locală (tradusă în agregarea grupurilor locale și a liderilor care își asumă responsabilitatea pentru implicarea comunității pe termen lung)

 

Cele trei fundații comunitare partenere vor folosi o varietate de metode, instrumente și mecanisme pentru a promova scopul programului:

 • Oferirea de consiliere practică, instruire, vizite de studiu și/sau mentorat pentru a asista și a împuternici grupurile locale să dezvolte responsabilitatea locală, permițându-le să ia inițiativă în beneficiul comunității lor, (co-)organizarea activităților filantropice pentru (co-)strângere de fonduri de la donatori locali/regionali și/sau (co-)dezvoltați fonduri pentru acordarea de granturi;
 • Preluarea liderului (inițial) în crearea de fonduri tematice regionale sau evenimente sportive prin strângerea de fonduri locale și regionale și utilizarea acordării de granturi pentru a ajunge la noi inițiative și grupuri locale; strângerea de fonduri și acordarea de granturi pot fi efectuate inițial doar de fundațiile comunitare, ca vehicul instituțional, în timp ce pe termen lung se încearcă delegarea graduală, parțială sau totală, a proprietății către grupurile locale;
 • Asumarea unui rol regional care să acopere și județele învecinate, oferind astfel asistență pe termen lung și menținând un rol activ de conducere în regiune, până când grupurile locale pot fi gata să preia, sau pot deveni gazde de fonduri locale (co-) dezvoltate cu fundație comunitară pe termen lung.
 • Oferirea de fonduri de re-acordare pentru a egala fondurile strânse la nivel local de grupurile comunitare sprijinite să se dezvolte pe parcursul programului.

 

Asociația pentru Practica Transformării va însoți, asista și îndruma cele trei fundații comunitare pe parcursul întregului proces, bazându-se pe expertiza sa substanțială în asistarea fundațiilor comunitare și a organizațiilor de sprijin ale acestora atât în ​​România, cât și în străinătate, și va urmări:

 • să faciliteze o comunitate de practică între egali, împărtășirea cunoștințelor și învățarea de-a lungul programului.
 • să documenteze toate intervențiile și să extragă lecțiile învățate pe baza rezultatelor înregistrate, reflectând experiența de bază asupra a ceea ce funcționează și în ce context.
 • să ofere consultanță individuală fiecărei fundații comunitare, la cerere.
 • să disemineze constatările în cadrul rețelei mai largi de fundații comunitare din România, precum și altor părți interesate de mobilizarea comunității – atât la nivel național, cât și în străinătate.

 

REZULTATE AȘTEPTATE

 

Cel puțin 60 de comunități vor fi expuse direct la cel puțin o nouă experiență locală de filantropie și/sau participare civică la viața comunității, iar cel puțin 22 dintre aceste comunități vor mobiliza resurse (bani, în natură, voluntari) de la cetățeni și companii.

 

Rețeaua de fundații comunitare din România, alți practicieni și părți interesate, care sunt interesați în dezvoltarea filantropiei și a angajamentului civic în medii cu expunere anterioară scăzută la aceste domenii, vor înțelege mai bine ce funcționează pentru a le stimula în comunitățile cu diferite niveluri de dezvoltare, pașii care trebuie întreprinși și procesele care sunt în regulă, precum și efectele experimentate de comunități.