În cadrul Programului de Dezvoltare a Fundațiilor Comunitare, RAF acordă sprijin financiar și asistență tehnică (în special via Asociația pentru Relații Comunitare – ARC) fundațiilor comunitare și Federației Fundațiile Comunitare din România pentru dezvoltarea și consolidarea organizațiilor si, in mod special, a echipelor lor, pentru ca acestea să poată implementa eficient planurile strategice concepute pe termen lung și să își poată îndeplini rolurile lor în comunități, devenind finanțatori locali independenți.

 

CONTEXT

Fundațiile comunitare sunt organizații a căror misiune este să contribuie la bunăstarea comunităților locale, mobilizând și distribuind fonduri și alte resurse pentru proiecte din arii diverse: sănătate, cultură și artă, educație, mediu, dezvoltare și incluziune socială, dezvoltarea spațiilor publice etc. Fundațiile comunitare susțin capacitatea de acțiune a locuitorilor, organizațiilor și companiilor locale, oferindu-le un cadru creativ, flexibil și transparent de cooperare, de mobilizare și de distribuire a resurselor în beneficiul comunității.

Mișcarea fundațiilor comunitare în România s-a dezvoltat gradual în perioada 2008-2020, incluzând astăzi 19 fundații comunitare. Programul a luat naștere la inițiativa ARC și este sprijinit financiar de Romanian-American Foundation (RAF) încă de la început. Alți doi finanțatori principali au fost Charles Stuart Mott Foundation și Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Primele două fundații comunitare au fost înființate în România la Odorheiu Secuiesc, în decembrie 2007, și la Cluj, în ianuarie 2008. La finalul anului 2019, mișcarea națională includea 19 fundații comunitare în Alba, Bacău, Brașov, București, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Prahova, Sibiu, Timișoara și Țara Făgărașului plus nou infiintatele fundații comunitare din Banatul Montan (Reșița), Buzău, și Vâlcea.

În 2012, fundațiile comunitare au înființat Federația Fundațiile Comunitare din România, o organizație umbrelă care își propune să acționeze ca facilitator pentru dezvoltarea organizațiilor membre și ca actor principal în conturarea și implementarea unui sistem-cadru de auto-reglementare a fundațiilor comunitare din România.

În 2020, când criza COVID-19 a lovit România, fundațiile comunitare s-au mobilizat imediat și și-au folosit platformele de strângere de fonduri și abilitățile echipelor în sprijinul sistemului de sănătate, strângând peste 1,7 milioane de dolari pentru echipamente medicale și de protecție. Au acționat ca factori de încredere în relația dintre persoanele fizice și companiile care au donat și instituțiile de sănătate sau structurile care aveau nevoie de resurse. În ciuda contribuției lor importante în timpul pandemiei, fundațiile comunitare au început să se confrunte cu provocări organizaționale, deoarece au pierdut accesul la resurse financiare importante, în special pentru costurile generale de funcționare.

Criza medicală a evidențiat și mai mult nevoia de sprijin a fundațiilor comunitare pentru creșterea nivelului de sustenabilitate, și implicit de reziliență în contextul propriilor comunități.

 

 

STRATEGIE

Strategia RAF pentru fundațiile comunitare este de a contribui la dezvoltarea și consolidarea acestor organizații, pentru ca ele să cultive lideri, să deblocheze resurse pentru dezvoltare și să înlesnească accesul la oportunități pentru cetățenii și afacerile din comunitățile pe care le deservesc.

De-a lungul timpului, Programul RAF de Dezvoltare a Fundațiilor Comunitare a integrat diverse resurse și instrumente de sprijin:

 

  1. ASISTENȚĂ TEHNICĂ (acordată prin ARC) și granturi pentru înființarea de fundații comunitare în arii geografice noi;
  2. MATCHING FUND (program finalizat) – granturi pentru costuri de funcționare, care au dublat donațiile pe care fundațiile comunitare le-au atras de la donatori individuali din comunitate, în limita unui plafon anual – intre 5.000 USD și 10,000 USD, in funcție de vechimea fundației;
  3. FONDUL ȘTIINȚESCU (stiintescu.ro) – granturi pentru 13 fundații comunitare, cu scopul de a constitui și administra un Fond Științescu local, destinat educației STEM (științe, tehnologie, inginerie, matematică). În plus, RAF a sprijinit financiar Federația Fundațiile Comunitare din România pentru a crea instrumente și un spațiu comun de învățare pentru fundațiile comunitare care au dezvoltat Fonduri Științescu locale; fiecare Fond Științescu local este proiectat de către fundația comunitară împreună și în acord cu parteneri locali iar granturile sunt acordate profesorilor, organizațiilor neguvernamentale, studenților sau pasionaților de științe, pentru inițiative locale inovatoare destinate educației în domeniul științelor, prin care să transmită copiilor pasiunea pentru domeniile STEM. Fundațiile comunitare mobilizează resurse financiare de la donatori individuali sau companii, organizații neguvernamentale, autorități sau alte instituții/organizații, în special de pe plan local, iar grantul acordat de RAF dublează sumele atrase, în limita unui plafon maxim pe ediție (între $10.000 și $15.000);
  4. ASISTENȚĂ TEHNICĂ (acordată prin ARC, Friends for Friends Foundation și Federația Fundațiile Comunitare din România) pentru dezvoltare organizațională, profesionalizarea, creșterea eficienței și sustenabilității fundațiilor comunitare, în mod participativ (cu implicarea echipei executive, a consiliului director și a actorilor cheie din comunitate), a planurilor strategice și operaționale ale fundațiilor comunitare pe termen mediu-lung;
  5. GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIONALĂ: (a) a fundațiilor comunitare, cu focus pe dezvoltarea/consolidarea resurselor umane ale organizației și acoperirea parțială a costurilor de funcționare, astfel încât să își poată implementa cu succes planurile strategice și (b) a Federației Fundațiile Comunitare din România, pentru ca aceasta să își îndeplinească eficient rolul său de suport și de garant al standardelor pentru rețeaua de fundații comunitare din România;
  6. SPRIJIN FINANCIAR PENTRU DEZVOLTAREA SUSTENABILITĂȚII FINANCIARE a fundațiilor comunitare care sunt interesate să-și construiască fonduri de rezervă, cu sprijinul granturilor de matching care dublează resursele strânse din comunitate pentru acest scop.

Testimoniale

Rezultate