Susține Fundațiile Comunitare din 16 orașe din România pentru a constitui și administra un fond local destinat educației STEM (științe, tehnologie, inginerie, matematică). Scopul este de a încuraja idei inovatoare, care pot face științele mai atractive pentru elevii din învățământul preuniversitar, și care pot fi aplicate cu sprijin din comunitate.

CONTEXT

Există o discuție din ce în ce mai animată în societate despre performanța și cultura din școlile românești. Părinți, organizații nonguvernamentale, companii și alți oameni interesați de educație sunt din ce în ce mai implicați și dornici să contribuie la o schimbare. Dar ceea ce lipsește din peisaj este un cadru mai larg în care toți cei interesați să-și poată organiza ofertele și efortul.

 

Pe de o parte, școlile nu au mecanismele necesare pentru a folosi resursele disponibile în jurul lor, în timp ce micile organizații nonguvernamentale sau grupuri de inițiativă nu au acces la resurse.

 

Fundațiile Comunitare au, astfel, oportunitatea de a concentra și organiza resurse locale în jurul educației. Cu atât mai mult cu cât, în ultimii ani, au evoluat în a-și asuma un rol important în comunitățile pe care le servesc și s-au constituit într-o mișcare națională cu o viziune comună.

 

 
 

STRATEGIE

Începând cu finalul anului 2014, RAF a derulat cu succes un proiect pilot împreună cu fundațiile comunitare din patru orașe (București, Cluj, Iași și Sibiu), pentru a testa ipoteza că Fundațiile Comunitare pot fi “intermediarul” potrivit pentru a dezvolta un program local de granturi destinate proiectelor mici de educație STEM. Din ianuarie 2016, programul s-a extins la nivel național, fiind deschis pentru toate Fundațiile Comunitare.

 

Fiecare “Fond Științescu” este proiectat de către Fundația Comunitară împreună și în acord cu parteneri locali, iar granturile sunt acordate educatorilor, organizațiilor neguvernamentale, studenților pentru inițiative locale inovatoare destinate educației în domeniul științelor.

 

Fundațiile comunitare mobilizează resurse financiare de la donatori individuali sau companii, ONG, autorități sau alte instituții/organizații, în special de pe plan local, iar grantul acordat de RAF dublează sumele atrase, în limita unui plafon maxim 10.000 dolari pe ediție.

 

 

Programul urmărește două obiective strategice:

 

  1. Să ofere profesorilor și pasionaților de educație și științe (din mediul educațional formal și non-formal) resurse pentru a crea proiecte care să facă științele mai atractive și interesante pentru elevi.
  2. Să încurajeze filantropia individuală și să aducă la un loc, în jurul unui subiect important precum educația, o comunitate locală de suporteri și oameni de acțiune.

Testimoniale

Rezultate