Programul urmărește consolidarea în continuare a FDSC în rolul său de facilitator pentru cooperarea în interiorul și în afara sectorului societății civile și stabilirea unui punct de plecare pentru posibile investiții suplimentare în dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru societatea civilă.

 

CONTEXT

De la începutul crizei COVID, ONG-urile din România și-au dovedit capacitatea de a se mobiliza rapid și de a aborda nevoile critice, de a construi relații și de a câștiga încrederea de la diferiți actori, cu precădere să fie recunoscuți ca fiind relevante de către cetățeni sau de către unele autorități. În același timp, energia extraordinară a condus de cele mai multe ori la oboseală în interiorul organizațiilor și diminuarea disponibilității pentru a avea perspective strategice, pe termen mediu și lung. Întrucât un nou guvern și un nou parlament sunt în vigoare de la sfârșitul anului 2020, cu perspective mai bune de cooperare cu societatea civilă decât în ​​anii precedenți, provocarea societății civile este să se mobilizeze și să găsească energia pentru a investi în credibilitatea și expertiza sa ca omolog viitor pentru politicile publice.

După un an de criză pandemică fără precedent, sectorul ONG are nevoie de facilitatori și organizații lider puternici, mai mult ca niciodată. FDSC are rol de portavoce pentru sectorul ONG, și a realizat acest lucru cu atât mai mult în 2020. Astfel, păstrarea capacității și sustenabilității organizației aduce beneficii întregului sector ONG, având în vedere grupul extins de ONG-uri pe care FDSC le susține direct (prin granturi, asistență tehnică, expertiză etc.) sau cu care colaborează, precum și expertiza demonstrată și recunoscută în domenii de bază (cadru legislativ, cercetare, facilitarea accesului la resurse etc.).

STRATEGIE

  • Facilitarea cooperării și accesul la expertiză privind legislația-cadru și deciziile publice
  • Asigurarea reprezentativității sectorului în cadrul structurilor consultative
  • Menținerea rolului de contribuitor relevant la nivelul UE în problemele legate de sectorul societății civile
  • Realizarea unui proces de analiză structurată a infrastructurii in domeniul colectării datelor și analiza sectorului societății civile românești (infrastructură de cercetare)

 

Rezultate așteptate