Programul actual evaluează impactul social al proiectului Ambulanța pentru Monumente. Evaluarea este menită să ofere perspective asupra potențialului de scalare a unui mecanism care ar putea contribui la dezvoltarea angajamentului civic în comunitățile mici din România.

 

 

CONTEXT

 

Peste 600 de monumente de patrimoniu din România se află în prezent în stare de prăbușire sau în pragul colapsului, iar alte mii au nevoie de reparații urgente.

 

Ambulanța pentru Monumente a fost lansată de Asociația Monumentum în 2016, ca un proiect umbrelă pentru opt organizații independente active în domeniul patrimoniului în mai multe regiuni ale României, urmând un model de intervenție comun, precum un sistem de franciză, pentru a salva monumentele de patrimoniu local din România de la prăbușire și degradare. În 2020, proiectul a câștigat Premiul Public în cadrul European Heritage Awards.

 

Ambulanța pentru Monumente a avut intervenții pe situri locale, naționale și din patrimoniul mondial precum biserici, mori, conace, gări, ruine istorice de fortificații etc. Majoritatea activităților sale sunt legate de înlocuirea acoperișurilor deteriorate, sprijinirea pereților, organizarea drenarea adecvată a apei și stabilizarea picturilor murale. Acesta abordează patru subiecte societale interconectate: conservarea patrimoniului, educarea comunităților și a profesioniștilor, conservarea meșteșugurilor tradiționale și stimularea filantropiei locale și voluntariatul. Lucrul în principal la clădirile publice (de interes) este o premisă pentru a implica comunitățile pe o scară mai largă, reunind diferite părți interesate (membrii comunității, instituții publice, întreprinderi, ONG-uri, meșteșugari, studenți voluntari, profesioniști din domenii conexe etc.), generează (sau revigorează) cooperarea, solidaritatea și sentimentul de apartenență la o comunitate.

 

 

STRATEGIE

Scopul principal al acestui program este de a evalua impactul social (în principal asupra vieții comunității locale) și de a evalua potențialul logistic și de scalabilitate al Ambulanței pentru Monumente, pentru a îmbunătăți potențial metodologia actuală și a dezvolta un model standard de intervenție.

 

Evaluarea va investiga în primul rând dinamica pe care o generează intervențiile în comunitățile locale și capacitatea pe care acestea o creează în ceea ce privește parteneriatele, colaborările și implicarea pe termen lung a actorilor locali (potențial de dezvoltare a infrastructurii civice). De asemenea, va oferi o mai bună înțelegere a eficienței modelului, va identifica riscurile și punctele forte ale acestuia, precum și principalele elemente care ar putea sprijini extinderea acestuia pentru a acoperi întregul teritoriu național. Cercetarea se va desfășura în parteneriat cu Institutul de Cercetare Făgăraș.

 

Membrii Ambulanței pentru Monumente sunt: Asociatia Monumentum – lead partner, Asociatia PRIN BANAT, Asociatia Culturală VERNACULAR, Asociatia ARHAIC, Asociatia ACTUM, Asociatia Atelierul de Patrimoniu, Asociatia Petrus Italus Trust, Asociatia Inima Olteniei

 

 

REZULTATE AȘTEPTATE

 

Rezultatele imediate au avut în vedere:

  • Un Raport de Evaluare a Impactului (calitativ și cantitativ) a metodologiei implementate de Ambulanța pentru Monumente.
  • Dezvoltarea unei metodologii revizuite și a unui model de intervenție replicabil standardizat.
  • Capacitate crescută a rețelei Ambulanță pentru Monumente de a produce efecte de lungă durată în comunitățile mici urbane și rurale, prin împuternicirea comunităților să își dezvolte propriile acțiuni pentru a-și conserva moștenirea locală.