Programul își propune să dezvolte competențele și interesul elevilor pentru matematica aplicată prin îmbunătățirea practicilor de predare și evaluare.

 

 

CONTEXT 

 

Într-o lume în care folosirea datelor e tot mai pregnată/uzuală/răspândită,  abilitățile de a înțelege, utiliza și lucra cu datele sunt fundamentale pentru a reuși în multe domenii profesionale, dar și pentru a naviga în viața de zi cu zi. Unii cercetători (Boaler și colab., 2021) și-au exprimat îngrijorarea că elevii care nu au competențe de lucru cu datele sunt vulnerabili în fața unor probleme cum ar fi denaturarea datelor, populismul și știrile false, ceea ce ar putea crea „o amenințare la adresa adevărului și democrației”, astfel, aceștia au susținut integrarea științei datelor în curriculumul școlar.

 

Conform studiului internațional TIMSS 2019, performanța la matematică a elevilor români este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. În plus, compararea rezultatelor pe domeniile de conținut, ne arată că elevii români au performanțe semnificativ mai mici pe subscala Date și Probabilități, decât media generală la matematică. În România, programa de matematică adoptată în 2017 stabilește abilitățile de analiză a datelor ca unul dintre rezultatele învățării pentru elevii din clasele 5-8. Dar, după cum au relevat studiile internaționale, performanțele elevilor nu ating nivelul așteptărilor, ceea ce dezvăluie nevoia de a revizui  practicile de predare și evaluare ale profesorilor de matematică. După cum este prevăzut și în programa de matematică aceste abilități trebuie și pot fi vizate transversal, de-a lungul unităților de învățare, cu condiția ca profesorii să-și îmbunătățească capacitatea de a le integra, folosind exemple de viață cotidiană.

 

În ultimii doi ani, programul a furnizat profesorilor diverse instrumente pentru perfecționarea predării matematicii, în special a subiectelor ce privesc știința datelor, printr-un curs de e-learning finalizat de aproximativ 180 de profesori și resurse didactice gata pentru a fi utilizate.

 

Programul se extinde acum spre un program de dezvoltare profesională continuă care abordează programa școlară de matematică pentru clasele 5-8, integrând practici de predare cu efecte demonstrate asupra învățării elevilor, cu un accent mai mare pe domenii care sunt mai problematice pentru profesorii români (de exemplu, aplicații din lumea reală, feedback și evaluare formativă) sub îndrumarea unui consilier academic internațional.

 

 

STRATEGIE

 

În cadrul programului Data Science Lab, profesorii beneficiază de un pachet de formare profesională continuă eficient și fundamentat științific: 

 

  • Ready to use teaching resources, created by Math teachers and tested in the classroom are available online, free to download by any interested teacher.  
  • Community of practice with a group of Math teachers involved in webinars, share of best practices, open classes (teachers assisting in other teachers’ classes and providing feedback), action research.
  • Self-paced, synchronous, online and offline courses for teachers, tackling various relevant subjects (e.g. real-world applications, formative assessment methods, metacognitive strategy instruction, multiple approaches to mathematical problem-solving), offering also the opportunity to reflect on the teaching that leads to most progress in students’ interest and engagement with Math. 

 

În același timp, ASPIRE lucrează pentru creșterea ca organizație și pentru asigurarea sustenabilității programului. Efortul lor este bazat pe dovezi colactate de la experți și pe evaluări regulate ale activităților și rezultatelor lor.

 

 

REZULTATE AȘTEPTATE

 

Programul va ajunge la peste 500 de profesori și va avea impact asupra a peste 56,000 de elevi în perioada următoare.

 

Principalii indicatori de performanță sunt:

  • Îmbunătățirea abilităților de predare: minim 70% dintre profesori participă atât la formare, cât și la comunitatea de practică.
  • Schimbări vizibile observate în practicile de predare în sălile de clasă pentru un eșantion de profesori (date calitative colectate prin 10 observații de clasă).
  • Cunoștințe pedagogice îmbunătățite pe subiecte individuale: minimum 50% dintre profesorii de matematică participă la evenimente scurte de dezvoltare profesională (de exemplu, webinarii, cursuri deschise etc.).
  • Îmbunătățirea performanței elevilor în rezolvarea problemelor din lumea reală: scoruri medii cu 30% mai mari pentru elevii cărora li s-a predat de către profesori instruiți, comparativ cu colegii din grupul de control (50 de elevi din fiecare grup, experimental și de control).
  • Îmbunătățirea implicării elevilor: minim 30% dintre elevii din clasele predate de profesori instruiți înregistrează o implicare mai mare în învățarea matematicii în sondajul post-intervenție.

Testimoniale