Programul își propune să dezvolte competențele de știința datelor și interesul elevilor pentru matematica aplicată prin îmbunătățirea practicilor de predare și evaluare la  matematică.

 

CONTEXT 

 

Într-o lume în care folosirea datelor e tot mai pregnată/uzuală/răspândită,  abilitățile de a înțelege, utiliza și lucra cu datele sunt fundamentale pentru a reuși în multe domenii profesionale, dar și pentru a naviga în viața de zi cu zi. Unii cercetători (Boaler și colab., 2021) și-au exprimat îngrijorarea că elevii care nu au competențe de lucru cu datele sunt vulnerabili în fața unor probleme cum ar fi denaturarea datelor, populismul și știrile false, ceea ce ar putea crea „o amenințare la adresa adevărului și democrației”, astfel, aceștia au susținut integrarea științei datelor în curriculumul școlar.

 

Conform studiului internațional TIMSS 2019, performanța la matematică a elevilor români este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. În plus, compararea rezultatelor pe domeniile de conținut, ne arată că elevii români au performanțe semnificativ mai mici pe subscala Date și Probabilități, decât media generală la matematică. În România, programa de matematică adoptată în 2017 stabilește abilitățile de analiză a datelor ca unul dintre rezultatele învățării pentru elevii din clasele 5-8. Dar, după cum au relevat studiile internaționale, performanțele elevilor nu ating nivelul așteptărilor, ceea ce dezvăluie nevoia de a revizui  practicile de predare și evaluare ale profesorilor de matematică. După cum este prevăzut și în programa de matematică aceste abilități trebuie și pot fi vizate transversal, de-a lungul unităților de învățare, cu condiția ca profesorii să-și îmbunătățească capacitatea de a le integra, folosind exemple de viață cotidiană.

 

 

STRATEGIE

În cadrul programului Data Science Lab, profesorii beneficiază de un pachet de formare profesională continuă eficient și fundamentat științific: 

 

  • Resurse didactice (unități de învățare) care vizează și competențe de știința datelor, respectând programa de matematică aflată în vigoare.    Aceste resurse, create de profesori de matematică și testate la clasă, sunt disponibile online, pentru a fi descărcate gratuit de către orice profesor interesat.
  • Comunitate de practică care include un grup închis pe rețelele sociale pentru profesorii de matematică implicați în program pentru a-și împărtăși experiența; posibilitatea de a participa lalecții deschise (profesorii asistă la lecțiile altor profesori și oferă feedback); alte forme de împărtășire (de exemplu, videoclipuri realizate de profesori privind integrarea elementelor de știința datelor la clasă) și sprijin (de exemplu, specialiști în știința datelor invitați ca vorbitori în fața unor grupuri de profesori și studenți).
  • Curs pentru profesori, online și în ritm propriu, care ar trebui să-i capaciteze s să identifice oportunități de integrare a abilităților de știința datelor de-a lungul unităților de învățare, la  de matematică, să-și creeze propriile resurse cu date din viața cotidiană, să ghideze investigațiile bazate pe aceste date și să reflecte asupra metodelor de predare care conduc la cele mai semnificative progrese în interesul și participarea elevilor la orele de  matematică.

 

În același timp, ASPIRE lucrează pentru creșterea ca organizație și pentru asigurarea sustenabilității programului. Efortul lor este bazat pe dovezi colactate de la experți și pe evaluări regulate ale activităților și rezultatelor lor.

 

REZULTATE AȘTEPTATE (2022-2023) 

  • 160 de profesori instruiți și sprijiniți
  • 1250 de elevi beneficiari

Testimoniale