Programul oferă universităților dinamice posibilitatea să primească mici finanțări pentru a dezvolta activități și evenimente de educație antreprenorială și inovare. Prin acest program, Junior Achievement își va extinde programul de antreprenoriat JA Practice în cinci centre universitare, oferind studenților o valoroasă programă de educație antreprenorială. În plus, programul va ajuta centrele universitare să atragă afaceri locale în dezvoltarea de noi oportunități pentru studenți.

 

CONTEXT

 

În România, domeniul tehnologiei este foarte dinamic și înregistrează cea mai rapidă creștere dintre toate sectoarele economice. În prezent, deficitul de specialiști în domeniu a atras după sine o creștere a salariilor nou angajaților, determinând un număr mare de studenți să lucreze full time în timpul facultății, ceea ce le reduce perspectivele educaționale. Pe măsură ce tinerii sunt tot mai atrași de poziții bine plătite în companii de IT specializate în outsourcing, multe alte segmente din tehnologie și inovație nu își dezvoltă potențialul real și blochează viitoare oportunități de dezvoltare.

 

Programul Entrepreneurial University – de la cunoștințe la inovație adresează abilitatea universităților românești de a se adapta la și de a adopta modele antreprenoriale esențiale în educație, un aspect-cheie al priorității strategice Tehnologie și inovație a Romanian-American Foundation.

STRATEGIE

 

Programul oferă universităților din România un instrument de auto-evaluare insitituțională, HEInnovate , și o metodologie de folosire a acestuia care să contribuie la dezvoltarea unui model la nivel național. Evaluarea va constitui de asemenea un punct de plecare atât pentru introducerea unor noi cursuri de antreprenoriat, cât și pentru îmbunătățirea programelor de internship pentru studenți.  Lucrând cu universitățile participante la operarea schimbărilor necesare, Junior Achievement Romania (JAR)  facilitează colaborarea între universități și mediul de afaceri prin proiecte comune și stagii de practică pentru studenți, dar și prin includerea cursurilor de antreprenoriat în curricula acestora.

 

Programul-pilot a avut o durată de doi ani și a demarat cu două universități în primul an de implementare, find aplicat în alte trei universități în cel de-al doilea an. JAR oferă atât instrumentul de evaluare online HEInnovate celor cinci universități, cât și consultanță privind utilizarea lui, asistând universitățile în stabilirea unui grup de lucru cu multipli stakeholderi, format din resprezentanți ai administrației, profesori, studenți și actori din sectorul privat. Întrucât absolvenții universităților constituie o resursă umană valoroasă pentru sectorul privat, acesta va sprijini programul cu feedback valoros privind reforma curriculară și va oferi oportunități de internship pentru studenți.

 

Imediat după procesul de evaluare, JAR a customizat un curriculum de bază, pentru cursuri de antreprenoriat, cu programe de internship. Includerea stakeholderilor naționali și locali din sectorul de business a constituit un element important în dezvoltarea noilor curricula, contribuind atât la îmbogățirea și diversificarea acestora, cât și la elaborarea cursurilor, care includ oportunități specifice de mentorat și internship.

 

Instrumentul online de evaluare HEInnovate a fost dezvoltat pentru toate tipurile de instituții de învățământ superior, oferind administratorilor de universități posibilitatea de a își analiza capacitățile de a derula activități antreprenoriale. JAR va lucra cu cinci profesori din străinătate care au folosit deja instrumentul de evaluare în universitățile unde predau, pentru a oferi mai departe exemple relevante și studii de caz practice. HEInnovate se adresează instituțiilor de învățământ superior (universități, colegii universitare, politehnici) care doresc să se auto-evalueze vizavi de o serie de criterii legate de natura antreprenorială și inovativă a mediului academic din care fac parte.

 

HEInnovate acoperă șapte arii de auto-evaluare:

 

  1. Leadership și guvernanță;
  2. Capacitate organizațională: finanțare, resurse umane și stimulente;
  3. Predare și învățare antreprenorială;
  4. Pregătirea și sprijinirea antreprenorilor;
  5. Schimb de informații și colaborare;
  6. Instituția internaționalizată;
  7. Măsurarea impactului.

 

Rezultate 

  • Un model pentru aplicarea instrumentului de evaluare instituțională online HEInnovate în România a fost testat și adoptat în minim cinci universități și este disponibil pentru orice universitate românească;
  • Training specializat dezvoltat pe curricula de gândire antreprenorială pentru profesori și administratori de universități;
  • Curricula de antreprenoriat acreditată în cinci universități românești.