Accesul la informații de specialitate este un element cheie în dezvoltarea pe termen lung a fermierilor mici. RAF și organizații partenere propun un cadru de testare, învățare și adaptare a unor modele de servicii de consultanță pentru fermieri, ca mijloace complementare într-un sistem integrat de sprijin pentru micii fermieri.

 

CONTEXT

 

Micii fermieri români se confruntă cu provocări în obținerea, înțelegerea și adaptarea informațiilor relevante pentru dezvoltarea lor economică. Acest lucru le afectează atât competențele tehnice sectoriale (prelucrarea alimentară, mecanizarea fermei, depozitarea și refrigerarea, energie și biocombustibili, conservarea solului și a apei, îngrășăminte etc.), cât și competențele lor in afaceri (management operațional, managementul resurselor umane, marketing, vânzări, management financiar, scrierea proiectelor etc.).

 

Principalele cauze ale situației curente sunt:

  • Lipsa de cunoștințe: doar 3,2% dintre micii fermieri români au studii agricole față de 31,6% media UE; România are unul dintre cele mai scăzute niveluri de educație profesională pentru micii fermieri (conform Planului Strategic Național 2021-2027).
  • Lipsa infrastructurii: lipsește o infrastructură națională și eficientă și instituții responsabile care să sprijine constant dezvoltarea micilor fermieri.

 

Pentru a îmbunătăți oportunitățile de învățare și dezvoltare ale fermierilor, vedem că este important să adesam nevoia de abordări/sisteme structurate, coerente și incluzive în ceea ce privește accesul acestora la informații. Aceste abordări ar trebui să fie practice și centrate pe calitate, luând în considerare politicile publice și tendințele pieței.

 

STRATEGIE

Programul RAF propune un cadru de testare, învățare și adaptare a unui sistem de servicii de consultanță precum și a unor servicii de extensie la nivel universitar, inspirate de modelul SUA, ca mijloace complementare într-un sistem integrat de sprijin pentru micii fermieri din România.

 

Programul se dezvolta în două direcții principale:

 

  1. Servicii de consultanță agricolă la nivel general

(grant exploratoriu, ian-dec 2022, CIVITAS în parteneriat cu CRPE)

Proiectul va evalua status-quo-ul național și va prezenta recomandări bazate pe realitate pentru pilotarea unui model eficient de sistem de consiliere agricolă, abordând atât nevoile micilor fermieri, cât și infrastructura pentru a le adresa, adaptata nevoilor fermierilor.

 

 

  1. Servicii de extensie agricolă: Dezvoltarea modelelor de servicii de extensie în universități (mai 2022-martie 2023, CIEE în parteneriat cu CRPE)

Programul își propune să dezvolte modele eficiente de servicii de extensie pentru micii fermieri și activitatile economice din rural, găzduite de universități din România, și să testeze pe teren conceptele respective.

 

În noiembrie, un grup de profesori români, din facultati cu profil agricol, va participa la o vizită de studiu de două săptămâni găzduită în trei universități din SUA, pentru a înțelege in detalii ecosistemul serviciilor de extensie, a modelului și a abordării acestora cu privire la cercetare, schimbul de cunoștințe și inovare.

 

Participanții la această vizită de studiu inițială vor intelege si dobândi cunoștințe pe care le pot aplica în universitățile lor. Grupul va lucra impreuna pentru a oferi mai departe recomandări pentru un program pe termen lung și pentru a dezvolta strategii locale pentru universitățile lor.